Normaltariffen

Normaltariffen finnes nå i digital utgave. Takstene oppdateres fortløpende ved endringer.

Legeerklæringstakst på helsetjenesteområdet
H1 - Utfylling av søknad…
Enkle pasientkontakter
1ad - Enkel pasientkontak…
1ak - Enkel pasientkontak…
1bd - Enkel pasientkontak…
1bk - Enkel pasientkontak…
1e - Taking og undersøke…
1f - Telefonsamtale elle…
1g - Enkel pasientkontak…
1i - Skriving av elektro…
1k - Beslutningsstøtte t…
Konsultasjon
2ad - Konsultasjon hos al…
2ae - E-konsultasjon hos …
2aef - E-konsultasjon hos …
2aek - E-konsultasjon på l…
2ak - Konsultasjon hos al…
2bd - Tillegg ved konsult…
2cd - Tillegg for tidsbru…
2cdd - Tillegg for tidsbru…
2ck - Tillegg for tidsbru…
2dd - Tillegg for spesial…
2dk - Tillegg for spesial…
2ed - Gruppebehandling pe…
2ee - Tillegg for tidsbru…
2fk - Konsultasjon og til…
2gd - Tillegg ved konsult…
2hd - Tillegg ved konsult…
2kd - Skriving av opplysn…
2ld - Systematisk legemid…
2nk - Tillegg for uttrykn…
2p - Tillegg til konsult…
3ad - Konsultasjon hos sp…
3ae - E-konsultasjon hos …
3bd - Tillegg for tidsbru…
3c - Tillegg for pasient…
4a1 - Tillegg for fullste…
4b1 - Tillegg for fullste…
4c1 - Tillegg for fullste…
4c2 - Tillegg for fullste…
4da - Genetisk veiledning…
4db - Genetisk veiledning…
4e - Førstegangs undersø…
6a - Systematisk risikok…
6ad - Tillegg for spesial…
6b - Tillegg for tidsbru…
7 - Tillegg for undersø…
8 - Ekspedisjonsgebyr U…
Forbruksmateriell
10a - Materiellgruppe 1 …
10b - Materiellgruppe 2 …
10c - Materiellgruppe 3 …
10d - Materiellgruppe 4 …
Sykebesøk
11ad - Sykebesøk ved allme…
11ak - Sykebesøk ved allme…
11bd - Tillegg for sykebes…
11cd - Tillegg for tidsbru…
11ck - Tillegg for tidsbru…
11dd - Tillegg for spesial…
11dk - Tillegg for spesial…
11e - Tillegg ved sykebes…
11f - Tillegg ved aktivt …
11hd - Tillegg for sykebes…
11id - Tillegg for sykebes…
11nk - Tillegg for sykebes…
12ad - Sykebesøk ved spesi…
12bd - Tillegg for sykebes…
12cd - Tillegg for tidsbru…
Møte
14 - Møtegodtgjørelse me…
14d - Tillegg for spesial…
Tillegg distrikt
15a - Tillegg for deltake…
15b - Tillegg for deltake…
Reisetillegg og ledsagelse av pasient og skyssgodtgjørelse
21d - Reisetillegg, bil/t…
21k - Reisetillegg, bil/t…
21k2 - Reisetillegg, bil/t…
Særskilte kirurgitakster
K01a - Kataraktoperasjon, …
K01d - Medisinsk indisert …
K01e - Medisinsk indisert …
K02a - Tonsillektomi/tonsi…
K02b - Adenotomi
K02c - Paracentese med ven…
K02d - Adenotomi ved samti…
K02e - Tonsillektomi ved s…
K02f - Tonsillektomi/tonsi…
K02g - Tonsillektomi/tonsi…
K02h - Omfatter bihuleoper…
K05a - Diagnostisk artrosk…
K05b - Terapeutisk artrosk…
K05c - Terapeutisk artrosk…
Alminnelige prosedyrer
100 - Mindre prosedyrer (…
101 - Individuell, strukt…
105 - Større prosedyrer (…
106 - Omfattende prosedyr…
107c - Intraarteriell/intr…
108 - Diagnostisk ultraly…
110 - Individuell prevens…
111 - Kryokirurgi. Takst …
Gastroenterologi
112a - Gastroskopi
112b - Tillegg for biopsi
114a - Sigmoidoskopi (til …
114c - Tillegg for biopsi
115a - Koloskopi (til ileu…
115b - Tillegg for biopsi
115c - Preoperativ fargeme…
115d - Klipsing av stilk e…
116 - Polyppektomi med sl…
120 - Absorpsjonsundersøk…
121a - Karbohydratbelastni…
Indremedisin
124 - Bruk av anerkjente …
125a - Ultralydundersøkels…
125b - Ultralydveiledet in…
126 - Intravenøs behandli…
127a - Beinmargspunksjon, …
127b - Farging av preparat
127c - Bedømmelse av prepa…
127d - Bedømmelse av prepa…
128c - Oscillometri eller …
129a - Arbeids-EKG med gra…
129c - Ambulant kontinuerl…
129d - Opptak av hjerteryt…
129g - Ambulant kontinuerl…
129h - Pacemakerkontroll
129i - Fullstendig ekkokar…
129j - Stress ekkokardiogr…
Kirurgi
130g - Tapping av hydrocel…
134a - Reseksjon av hammer…
134b - Avmeisling av eksos…
134e - Fjerning av osteosy…
134f - Fasciotomi, tenotomi
137e - Sene-/ligament-/kap…
138 - Operasjon ved resid…
139a - Uretrocystoskopi, r…
139b - Tillegg for biopsit…
139c - Fluoroscens-cystosk…
139d - Uretrocystoskopi, f…
140a - Fjerning av ganglio…
140b - Artrodese
140c - Operasjon av Dupuyt…
140d - Operasjon av hallux…
140e - Brokkoperasjon
140f - Operasjon av hidros…
140g - Osteotomi
140h - Operasjon av sacral…
140i - Operasjon for entra…
140j - Operasjon for tenni…
140k - Spalting av senekan…
140l - Hemorroideoperasjon…
141a - Enkel cystometri/ur…
141c - Kombinert registrer…
141d - Ultralydundersøkels…
142c - Dilatasjon av anus/…
143a - Plastikkirurgiske k…
143c - Dobbeltsidig vasekt…
143e - Fjerning av dyptlig…
143f - Fjerning av nevrinom
143g - Fimoseoperasjon og …
145b - Variceoperasjon
148 - Nødvendig kollegial…
Anestesiologi inkludert lokalbedøvelse
149a - Lokalbedøvelse og t…
149b - OVA i urethra ved s…
150 - Tillegg til konsult…
151a - Narkose/sedasjon me…
151b - Tillegg for tidsbru…
151c - Legetilsyn ved farm…
152 - Bruk av elektronisk…
153b - BLS (epidural og sp…
153d - Sympatikusblokader,…
153e - ANA, regional, intr…
154a - Diagnostisk og tera…
155 - Annen injeksjon av …
156 - Vurdering og oppføl…
157 - Pulset radiofrekven…
Allergologi
176 - Epikutane allergipr…
177a - Perkutane allergipr…
177d - Hyposensibiliserend…
177k - Kostholdsprovokasjo…
Gynekologi og fødselshjelp
205a - Utredning av urinin…
205b - Behandling og instr…
206 - Utredning og behand…
207a - Hysteroskopi
207b - Biopsi ved hysteros…
207c - Fjerning av polypp …
208 - Kolposkopi
209 - Gynekologisk kryoki…
210 - Operativ behandling…
211a - Gynekologisk ultral…
211b - Ultralydundersøkels…
211c - Ultralydundersøkels…
211d - Kartlegging av livm…
211e - Dopplerundersøkelse…
212a - Portiobiopsier og/e…
212b - Perineoplastikk
213 - Behandling av spont…
215 - Særlig tidkrevende …
216 - CTG - registrering …
217a - Første gangs fullst…
217b - Tillegg for senere …
217c - Graviditetskontroll…
217d - Tillegg ved undersø…
217e - Rhesus-immunisering…
218 - Utredning og behand…
Hud og veneriske sykdommer
250 - Undersøkelse av føf…
251 - Fotodynamisk behand…
252 - Behandling med derm…
253 - Undersøkelse av: …
254 - PUVA og UV-B-behand…
255a - PUVA, UV-A og UV-B …
255b - Kombinasjonsbehandl…
256a - Lokalbad
256c - Påsmøring av medika…
256d - Hodebunnsbehandling…
257 - Fotodokumentasjon a…
258 - Behandling med gren…
259 - Injeksjonsbehandlin…
Øre-nese-halssykdommer
301a - Vestibularisundersø…
301b - Vestibularisundersø…
301c - Vestibularisundersø…
301d - Video-nystagmo-okul…
302 - Tilpassing av tinni…
303 - Avstøpning av ørega…
306 - Punksjon av antrum
307 - Mindre, kirurgiske …
310 - Epistaxis, behandli…
311a - Endoskopisk undersø…
311c - Stroboskopi.
313 - Undersøkelse av nes…
314 - Antroskopi
317b - Paracentese med ven…
318a - Trommehinneprotese,…
318b - Omfattende rensing …
319 - Apnoeregistrering u…
Hørselsmåling
321 - Toneaudiometri med …
322 - Toneaudiometri med …
323 - Taleaudiometri med …
324a - Utprøving og tilpas…
324b - Utprøving og tilpas…
324c - Instruksjon i bruk …
324d - Bestemmelse av nytt…
324e - Oppfølgende kontrol…
325 - Undersøkelse av ett…
326a - Uformelle prøver og…
326b - Uformelle prøver på…
328a - Elektrisk reponsaud…
Øyesykdommer
400 - Undersøkelse og beh…
403a - Shirmers prøve
403b - Sondering av nedre …
404a - Fotografering av fr…
404b - Fotografering eller…
404c - Tillegg for angiogr…
405a - Ultralyd/Pachymetri…
405b - Tillegg for autoper…
406a - Fjerning av chalazi…
406b - Enkel kirurgi på øy…
407 - Laseroperasjon. Gje…
408a - Merarbeid ved under…
408b - Merarbeid ved under…
408c - Merarbeid ved under…
409 - Tillegg for bruk av…
410 - Undersøkelse ved or…
411 - Tilpassing av svaks…
412 - OCT (optical cohere…
Lungesykdommer
502a - Dynamisk spirometri…
502b - Ved gjentatt unders…
507c - Dynamisk spirometri…
507d - Ved gjentatt unders…
508 - Bestemmelse av stat…
509 - Bestemmelse av lung…
510a - Full kardiopulmonal…
510b - Provokasjonsundersø…
510e - Vurdering av ventil…
510f - Bestemmelse av NO i…
511 - Måling av complianc…
Nevrologiske og psykiske lidelser
600 - Full nevrologisk/re…
601 - Utredning av omfatt…
602 - Utredning og behand…
605 - Nevrologisk undersø…
612a - Nødvendig samtale (…
612b - Nødvendig samtale (…
615 - Samtaleterapi ved a…
616 - Særlig tidkrevende …
617 - Bruk av anerkjent s…
618 - Overvåket urinprøve…
620 - Førstegangsvurderin…
621a - Psykoterapi minst 1…
621b - Psykoterapi minst 1…
621c - Psykoterapi minst 1…
621d - Psykoterapi minst 2…
622a - Gruppeterapi per ga…
622b - Tillegg per person.…
623a - Psykoterapeutisk fa…
623b - Psykoterapeutisk fa…
623c - Psykoterapeutisk fa…
623d - Psykoterapeutisk fa…
624a - Tillegg for medisin…
624b - Tillegg for medisin…
625a - Grundig personlighe…
625b - Senere personlighet…
626 - Tillegg for psykote…
Pediatri
651a - Nødvendig samtale m…
651b - Nødvendig samtale m…
652 - Supplement til samt…
Utviklingshemming mv.
660 - Merarbeid ved årlig…
Alminnelige undersøkelser
701a - Taking av prøver ti…
701c - Innsending av prøve…
701d - Innsending av posit…
701h - Hurtigtest/antigent…
703 - Inkubering av objek…
704j - Blod i fæces
704k - Trichomonas vaginal…
705a - Blod i fæces (prøve…
705g - Manuell fremstillin…
705h - Prøvetaking til chl…
705i - Skabbmidd eller sopp
705j - Mikroskopisk unders…
705k - Immunologisk CRP-te…
705l - Prøvetaking til dir…
706f - Hematologisk analys…
706h - Immunologisk gravid…
706j - Immunologisk test f…
706k - Immunologisk test f…
706l - Immunologisk test f…
707 - Taking og tyding av…
708a - Glukose.
708b - Analyse av ALAT og …
708c - Totalkolesterol
708d - Analyse av kreatinin
708e - Analyse av kalium
709 - HbA1c (glykosylert …
710 - Trombotest/INR-test
711 - Hurtigtest for påvi…
712 - Kvantitativ måling …
Spesielle undersøkelser
720 - Taking og tyding av…
722 - Neurografiundersøke…
731a - Grampreparat eller …
734a - Dyrking av blodkult…
741 - Mikroskopisk sædana…
743b - Fremstilling og gra…
744 - Mikroskopi av leddv…
Radiologi
800 - Radiologiske unders…
851 - Lunger med 1, 2 ell…
870 - Måling av beinminer…
899 - Tillegg for undersø…
Honorartakster for legeerklæringer til NAV
L1 - Sykmelding
L4 - Utdypende spørsmål …
L8 - Besvarelse på spørs…
L9 - Hjelpemidler
L15 - Ortopediske hjelpem…
L25 - Grunn- og hjelpestø…
L30 - Spesialisterklæring…
L34 - Skyssgodtgjørelse -…
L35a - Godtgjørelse for di…
L35ad - Godtgjørelse for di…
L36 - Legers deltakelse i…
L36d - Legespesialisters (…
L40 - Stønad til bil. Leg…
L60 - Godtgjørelse til sp…
L90 - Yrkesskade/yrkessyk…
L120 - Spesialisterklæring…
L180 - Legeerklæring EØS o…
Statens pensjonskasse
Spk01 - Legeerklæring ifbm …
Spk02 - Legeerklæring ved s…
Spk03 - Legeerklæring ved p…
Spk04 - Redigert journaluts…
Spk05 - Uredigert journal
Spk06 - Enkelt journalnotat…
Pasientskadeerstatning
Npe1 - Refusjon for opplys…